Yeşil Yıldız & Yeşil Anahtar

Venüs Otel olarak içinde yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz etkilerimizi tespit eder ve olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız.
Doğal kaynakların kontrollü kullanılması, enerji tüketiminin, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgenmesi için yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyarız.
Çevre bilincinin, sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız tarafından da benimsenmesi için etkinlikler düzenler, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak doğada ve çevre de artı değerler sağlarız.
Bu duyarlılıklarımızı baz alan Turizm Bakanlığı otelimizi Yeşil yıldız ve Yeşil anahtar ile ödüllendirmiştir.