İŞ BAŞVURU VE BİLGİ FORMU

 Fotoğraf  :  
 Başvurulan Bölüm  :
 Başvuru Tarihi  :  25.01.2022 11:51
 

A-KİŞİSEL BİLGİLER

 Adınız ve Soyadınız  Doğum Yeriniz  Doğum Tarihiniz  Meslek ve Unvanınız  Uyruğunuz  Cinsiyetiniz
           Kadın Erkek
 T.C. Kimlik No  SSK Sicil No  Vergi Kimlik No  Vergi Dairesi:  Medeni Haliniz  Varsa Çocuk Sayısı
         Evli Bekar  
 Evli İseniz Eşinizin Adı  Mesleği  İş Adresi  Telefonu  Babanızın Adı  Annenizin Adı
           
 Yasal olarak Bakmaya Yükümlü Olduğunuz Kişiler
 
 İkamet Adresiniz  Telefon Numaranız  Cep Telefonunuz  E-mailiniz  Ehliyetiniz Var mı ?  Ehliyetinizin Sınıfı
         Evet Hayır  
 Acil Durumda Aranacak Kişiler
 Ad Soyad  Telefon:  Yakınlık Derecesi  Ad Soyad  Telefon:  Yakınlık Derecesi
           
 

B-EĞİTİM BİLGİLERİ

 Öğrenim Kademeleri  Okul Adı  Bölümü  Bulunduğu İl  Mezuniyet Tarihi  
 Doktora          
 Yüksek Lisans          
 Lisans          
 Ön Lisans          
 Meslek Lisesi/Lise          
 İlköğretim          
 

C-ALDIĞINIZ KURS VE SEMİNERLER

 Yaptığınız Proje, Etüt, ve Araştırmalar  
 Yayınlarınız          
 Aldığınız Kurs ve Seminerler  Sertifika Adı ve Sertifikayı Veren Kurum  Tarih  Süre
       
       
       
       
 

D-YABANCI DİLLER VE DERECELERİ

 Yabancı Diller  Konuşma  Okuma  Yazma
 İngilizce  İyi Orta Az  İyi Orta Az  İyi Orta Az
 Almanca  İyi Orta Az  İyi Orta Az  İyi Orta Az
 Diğer  İyi Orta Az  İyi Orta Az  İyi Orta Az
 Yabancı Dil Seviyenizi Belirleyen Bir Sertifikanız Var ise Sertifikanın Adı ve Sertifikayı Veren Kurum:
 
 

E-STAJ VE İŞ TECRÜBESİ

(Son işinizden başlayarak geriye doğru yaptığınız işleri sıralayınız.)
 Firma ve Adresi  Giriş Tarihi  Çıkış Tarihi  Göreviniz  Ayrılış Sebebi  Son Maaş
           
           
           
           
 

F- ASKERLİK DURUMU

 Askerliğinizi Yaptınız mı?
 Evet Hayır Tecilli Muaf  Tecilli İseniz Ne Kadar Süre İçin?
 Terhis Tarihi ve Rütbeniz
 Askerlik Yapmadıysanız Nedenleri
 

G- FİZİKSEL BİLGİLER

 Kan Grubunuz  Kilonuz  Boyunuz    Bedensel Engeliniz Var mı | Evet Hayır
 Bedensel Engeliniz Varsa belirtiniz
 Sigara Kullanıyor musunuz  Evet Hayır  Madde bağımlılığınız var mı | Evet Hayır
 

H-HAKKINIZDA BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER

Çalıştığınız Yerlerde Sorumlu | Amir Pozisyonunda KişilerAmir Pozisyonunda Kişiler
 Adı Soyadı  Adresi  Görevi  Telefon
       
       
       
 

-DİĞER BİLGİLER

  Bildiğiniz Bilgisayar Programlama Dilleri, Programları ve Sistemleri
  Herhangi Bir Dernek, Sendika ve Kulüp Üyeliğiniz Var mı? Belirtiniz
 Bildiğiniz Bilgisayar Programlama Dilleri | Programları ve Sistemleri
 Sabıka Kaydınız Var mı | Evet Hayır -  Evet İse Sabıka Nedeni  
 Devlet veya Herhangi Bir Müesseseye Karşı Hizmet Yükümlülüğünüz var mı | Evet Hayır | Süresi
 Gerektiğinde Fazla Mesai Yapmak İçin Bir Kısıtlamanız Var mı? | Evet Hayır | Evet ise Nedeni
 Vardiyalı Çalışabilir misiniz| Evet Hayır
 

BİRİNCİ DERECE YAKINLARINIZ

(Hayatta olan1.derece yakınları Anne, Baba, Eş, Çocuk)
 ADI SOYADI  DOĞUM TARİHİ  YAKINLIK DERECESİ
     
     
     
Kurumumuzda Çalışan Yakınınız Var mı? | Evet Hayır
Bu iş başvuru ve bilgi formunda beyanlarım doğrudur. Bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğim anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi, işime son verilmesi karşısında hiçbir hak ve tazminat istemeyeceğimi, işe alındığım taktirde her türlü bilgi, belge ve sertifikaları, Personel Müdürlüğü’ne teslim edeceğimi de bildiririm. Bu formdaki bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. İşe alındığınız taktirde, önceki işyerleri ve eğitimle ilgili belgelerinizi de getiriniz.